felo - Sms pre... Apatic - MÁRNOSŤ JESENNÁ martinchren - prechodník Zvrhlík - Měl by se muž revanšovat? winy - Poprava Zvrhlík - -- neab - talizman pete.is.innocent - O andrej sitniansky - Báseň po smutnom povzbudivom rozhovore so vznešeno patagonia - nu/D/ná pláž David-Lizard - Zbohom Matúš Ulický - °_? ALTER EGO - Mesto v dúhom tričku janyr - Bez slov aJSha - Rozhovor trolejbus - v stabilizovanej polohe zbabelaOSA - umri, láska moja Matúš Ulický - 0949 341 375 neab - - neab - SSSSSSSSSSSSSSSSS Matúš Ulický - oleánder a ja Skafararix - .lúpanie pomarančov raphael - melanch Matúš Ulický - čierne klávesy Adri Schwarc - Prešľapy Jiří Hons - Hvězdy nad Mariner City zizz - Dno Matej Priest - _____________________________________________ Dharma - dve kratsie Elendurwen - nowhere poetry winy - Divadlo noah samuel - . : : electro pop : : . Lubo - frida je to o tebe yemneyemna - pavúk Wíla - ZASE myxomatosis - Na koniec insania - kratučké obráázky Archangel - Podivin Adri Halas - Ako si vychovať poslušného muža dona - sitting neab - ***************** Matúš Ulický - bezprostredne nepodstatný neab - stvorenie hriechu danco - Anjel zomrel Pedros Kasablankasky - Composition Larry Lurex - Razzmatazz you johny - Vnáranie zrkadiel neab - - Matúš Ulický - a samota luxus Chlív - LÁSKA K BYTOSTI S PODIVNÝM OKEM